Vi är Sveriges Yrkeshögskola med uppdrag att lära arbetslivet bli bättre på att tillvarata de nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

We are Sveriges Yrkeshögskola, with a mission to teach how to better take advantage of new business opportunities that come with the accelerating digitalization and tech development.